Asociatia Blockchain Romania este o organizație nonguvernamentală înființată în martie 2018, cu scopul de a promova integrarea și adoptarea tehnologiei Blockchain în România cât și ale principiilor unei economii fluide, meritocratice, directe și transparente.

Misiunea noastră
Proiectele Asociatiei Blockchain Romania sunt menite

să popularizeze și informeze asupra avantajelor acestei tehnologii disruptive

să evidențieze atributele unei crypto-economii pe blockchain

să ofere o voce instituțiilor, organizațiilor, indivizilor și agenților economici în vederea dezvoltării unui cadru legal specific funcționării pe blockchain.

să educe în scopul utilizării în siguranță al acesteia

Viziunea noastră

În cadrul Asociației noastre împărtășim idealul unei economii meritocratice și echitabile, al libertății de exprimare și asociere ca drepturi fundamentale naturale ale oricărui individ, iar codul ca fiind o formă de exprimare.

Ne dorim o societate care să permită și faciliteze împlinirea neîngrădită a potențialului membrilor săi prin mecanisme și tehnologii cu arhitectură deschisă, participativă, neutre, securizate, rezistente la cenzură și atacuri cibernetice, deschise inovației și accesibile oricui prin infrastructura deja existentă.

Considerăm că aceste obiective pot fi atinse prin tehnologia blockchain, simultan oferind atât transparență în tranzacționare cât și responsabilitate individuală. Preconizăm ca în viitorul foarte apropiat toate proprietățile și activele din economia actuală să devină digitalizate și înregistrate pe blockchain în mod descentralizat de către toți participanții în economie, transferând toate aceste proprietăți, valori și informații instant, securizat, criptat la costuri ce tind spre zero.

Obiectivele noastre

Facilitarea unui cadru legislativ pentru ușurarea investițiilor în active și proprietăți pe blockchain

Atragerea investitorilor internaționali din cryptomonede în economia din România

Încurajarea start-up-urilor pe blockchain în colaborare cu instituțiile financiare locale, după modelul Elveției, care în 2017 a atras investiții de miliarde de dolari, dintr-o economie estimată la nivelul sutelor de miliarde de dolari.

Facilitarea unui cadru legislativ care să permită ca activele și transferurile de valoare pe blockchain să poată fi acceptate și contabilizate atât de către firmele din România cât și de toate instituțiile financiare

Educarea publicului larg în privința avantajelor și tranzacționării în siguranță pe blockchain

Consultanță instituțiilor publice și private în vederea creșterii siguranței și identificării riscurilor în integrarea tehnologiei blockchain

Extinderea exponențială a funcționalității instituțiilor, agenților economic și serviciilor actuale prin scalare, automatizare, creșterea siguranței cibernetice și reducerea costurilor
Identificarea și înlăturarea blocajelor și fricțiunii în interacțiunile dintre sectorul privat și cel public

Crearea unui consorțiu de firme, instituții și indivizi care să promoveze un mesaj coerent în relațiile cu autoritățile statului în vederea unei dezvoltări tehnologice și economice sustenabile

Eficientizarea, securizarea, urmărirea și transparența transferului de valori, proprietăți si informații în România

Echipa

Asociația este condusă de o echipă experimentată de profesioniști, care dedică timp și resurse ca obiectivele sale să fie atinse:

Parteneri

Companii, instituții, rețele și ONG-uri partenere ale Asociației Blockchain România